Упис

УПИС

ДА ЛИ ЈЕ ХЕМИЈА ТВОЈ ИЗБОР?

БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА

    ИНФОРМАТОР ЗА УПИС НА ОАС/МАС/ДАС ХЕМИЈЕ
 

                НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА


ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

4 године (8 семестара, 240 ЕСПБ)

ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР

ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ

ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 1 година (2 семестра, 60 ЕСПБ)

МАСТЕР ХЕМИЧАР

ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ

ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ХЕМОИНФОРМАТИКА И МОДЕЛИРАЊЕ

 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

3 године (6 семестара, 180 ЕСПБ)

ДОКТОР НАУКА - ХЕМИЈСКЕ НАУКЕ

УЖЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ:

ОРГАНСКА ХЕМИЈА

НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА

АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА

БИОХЕМИЈА

ТЕОРИЈСКА ХЕМИЈА

НАСТАВА ХЕМИЈЕ


 

Студијски програми:

 

ОАС ХЕМИЈА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

КЊИГА ПРЕДМЕТА

МАС ХЕМИЈА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

КЊИГА ПРЕДМЕТА

ДАС ХЕМИЈА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

КЊИГА ПРЕДМЕТА