Еразмус +

ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМ

На сајту Универзитета у Крагујевцу објављен је Конкурс за стипендирану мобилност студената у сврху праксе у оквиру Еразмус+ програма.

Конкурс можете погледати на овом ЛИНКУ. Рок за пријаву је 09. октобар 2021. године.

Назив пројекта: NetChem : ICT umrežavanje za prevazilaženje tehničkih i društvenih barijera u instrumentalno-analitičkoj hemijskoj edukaciji

Трајање: 3 године

Обим: Међународни

Програм: Erasmus+

Подпрограм: Сарадња за иновације и размену добрих пракси

Акција: Изградња капацитета у високом образовању

Циљ NETCHEM пројекта је јачање капацитета за међународну сарадњу у српским и албанским високошколским установама и предузећима како би се повећао ниво образовања и технички капацитети у погледу коришћења аналитичких инструмената за контролу животне средине и сигурност хране (EFSC) кроз унапређење технологије и самим тим унапређење здравља, животне средине, туризма и економије у Србији и Албанији у правцу њиховог предприступног развоја у ЕУ. Конкретно, циљ пројекта је успостављање NETCHEM платформе која пружа три главне услуге:

i. SQL систем за прикупљање EFSC података,
ii. web даљински приступ инструменталним аналитичким лабораторијама (WARIAL)
iii. отворени образовни ресурси (OER) на партнерским универзитетима.

Циљна група су наставници високошколских установа, истраживачи, студенти и професионалци у предузећима. Пројекат има тенденцију да промовише могућности за стицање знања за наставнике и запослене у предузећима, брзо и поуздано упоређивање резултата истраживачких група, учење на даљину и виртуалну мобилност студената на универзитетима, на тај начин превазилазећи техничке и друштвене препреке између партнера и замаља EU.

Инструментална анализа еколошких узорака и хране коју врше чланови пројекта користећи WARIAL мрежу обезбедиће основу за успостављање SQL базе података о индикаторима за животну средину и квалитет хране и хемијским подацима, који ће се користити за повећање јавне свести о проблемима животне средине и прехрамбеним проблемима који се односе и на професионални сектор и на јавност.

Пројекат је допуњен обимном дисеминацијом, мрежним активностима, међународним округлим столовима и студијским посетама. Партнерство обухвата 14 институција укључујући три универзитета EU, истакнуту јавну истраживачку организацију EU, четири српска универзитета, два албанска универзитета, предузећа и произвођача аналитичких инструмената.

У оквиру NETCHEM пројекта на Институт за хемију је набављена нова опрема како компјутерска тако и лабораторијска, а у циљу побољшања наставе и науке. Модернизована су шест предмета (четри мастер и два докторска). Одржана су три курса професионалног развоја, четири радионица, три округла стола.   

http://netchem.ac.rs/