Акредитација

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

број студената

број уверења

датум

 

ОАС

65

612-00-00295/9/2018-03

17.09.2019.

УВЕРЕЊЕ

МАС

50

612-00-00298/9/2018-03

17.09.2019.

УВЕРЕЊЕ

ДАС

10

612-00-00031/7/2020-03

22.10.2020.

УВЕРЕЊЕ

Извештај о самовредновању ДАС хемије 2019