Упис

УСЛОВИ И МЕРИЛА ЗА УПИС КАНДИДАТА:

  Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Природно-математички факултет. Да би кандидат конкурисао за упис на прву годину основних академских студија из области хемије треба:

  • да има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању
  • да положи пријемни испит из хемије.

Студент уписује Основне академске студије у трајању од 4 године (240 ЕСПБ).

informator hemija 2018-19 


БРОЈ МЕСТА ЗА УПИС:

Број уписаних студената предлаже Факултет, а на основу предлога Већа Катедре за хемију. Влада Републике Србије одређује број студената финансираних из буџета, односно број оних који се сами финансирају. Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. Кандидат се уписује на студије у складу са критеријумима утврђеним у конкурсу кога расписује Универзитет.