Неорганска хемија

    У оквиру катедре за неорганску хемију налазе се следећи професори и сарадници: