НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

Како изгледа студијски програм основних академских студија хемије?

Након две заједничке године за све студенте хемије бираш један од три смера према својој жељи.

Сваки има своје предности, а одлука је само твоја!

Истраживање и развој Професор хемије Заштита животне средине
Уколико желиш да истражиш, анализираш и унапредиш свет око себе Ако желиш да хемију научиш, разумеш и пренесеш знање на млађе генерације Уколико желиш да бринеш о својој планети и учиниш своју околину бољим, лепшим и безбеднијим местом за живот

Студијски програми основних академских студија хемије трају 4 године (8 семестара), обим студија је 240 ЕСПБ

Која звања стичем након завршених студија?

По завршетку студија у зависности од изабраног модула, студент стиче један од следећих стручних назива:

  • дипломирани хемичар - истраживање и развој
  • дипломирани хемичар - професор хемије
  • дипломирани хемичар - заштита животне средине

Како могу да постанем студент Хемије?

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогошњем трајању, уз полагање пријемног испита из хемије по програму гимназије природно-математичког смера.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу буџетског студента уколико оствари најмање 51 поен по основу општег успеха у средњој школи и резултата пријемног испита и налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис студената на терет буџета.

Када се одржава пријемни испит, како да се пријавим и од чега се пријемни састоји?

Пријављивање се врши по објављивању Конкурса за упис на факултете који објављује Универзитет у Крагујевцу. Уобичајено је да се документа предају у другој половини јуна, а пријемни испит се обавља крајем јуна или првој недељи јула месеца. Уколико има непопуњених места допунски упис се организује почетком септембра.

Тачан датум полагања пријемног испита биће благовремено објављен на сајту Природно-математичког факултета и на сајту Института за хемију.

Сви кандидати који желе да полажу пријемни испит за упис на ОАС Хемије у обавези су да се пријаве у Студентској служби факултета или путем онлајн пријаве, зависно од актуелне епидемиолошке ситуације, о чему ће сви заинтересовани кандидати бити благовремено обавештени путем сајта ПМФ-а и сајта Института за хемију.

Студентској служби је потребно доставити:

  • пријаву на конкурс (образац се добија у Студентској служби или скриптарници Факултета)
  • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или оверене копије; уколико копије нису оверене потребно је донети оригинал на увид)
  • извод из матичне књиге рођених
  • диплому о завршеном средњем образовању
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Уплату је потребно извршити на жиро рачун ПМФ-а број 840-1017666-11, позив на број 05-19. Претходних година накнада за полагање пријемног испита износила је 7.000 динара, ускоро ће бити објављен износ накнаде за ову годину, где се не очекују промене у односу на претходне године.

Пријемни испит се састоји од 15 задатака из хемије по програму гимназија природно-математичког смера. 

Како да се припремим за пријемни испит?

Најбоља припрема за пријемни испит јесте похађање БЕСПЛАТНЕ припремне наставе на Институту за хемију која ће ове године почети 26. 02. 2022. и одржаваће се суботом у термину од 10 до 12 часова путем платформе Microsoft Teams.

У сваком термину наставе је предвиђено обрађивање по једне области која ће бити заступљена на самом испиту. Наставу држе сарадници Института за хемију. Више о плану и распореду припремне наставе и самог пријемног испита можете пронаћи овде.

Да ли могу бити ослобођен пријемног испита?

Ученици који су у четвртом разреду средње школе освојили једну од прве три награде на Републичком такмичењу из хемије (такмичење у организацији Министарства просвете Републике Србије).

Колико студената се уписује на терет буџета?

Последњих неколико година Природно-математички факултет је на основне академске студије хемије уписивао 60 студената који се финансирају из буџета и 5 студената на самофинансирању. Министарство просвете Републике Србије даје сагласност на број буџетских места, а тачан број ће бити познат након објављивања конкурса за упис од стране Универзитета у Крагујевцу.

Колика је школарина за самофинансирајуће студенте?

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 72.000 динара за једну школску годину. Школарина за студенте странце износи 2.500 евра за једну школску годину.

Да ли постоји могућност признавања пријемног испита из хемије са других Факултета?

Кандидатима који положе пријемни испит из хемије на неком од других Факултета у Републици Србији се нуди могућност признавања резултата и упис на студије Хемије, уколико постоје упражњена места након завршеног уписа кандидата којима је тај студијски програм био први избор.

Како је организована настава на факултету?

Настава на факултету је организована тако да студенти из сваког предмета похађају предавања и вежбе. Предавања држе професори и на предавањима се углавном стичу теоријске основе. Вежбе држе асистенти и сарадници и на вежбама се практично обрађује теоријско знање стечено на предавањима.