ЧЕТВРТА ГОДИНА - ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ

ЧЕТВРТА ГОДИНА - ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ

Ред. бр.

Назив предмета

Семестар

ЕСПБ

Изборни предмет 1

1.

 КУЛТУРА ГОВОРА

 7

 3

2.

 ЕВАЛУАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ

 7

 3

3.

 ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 7

 3

4.

 МИСКОНЦЕПЦИЈЕ У НАСТАВИ ХЕМИЈЕ

 7

 3

Изборни предмет 2   

5.

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА НЕОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ

8

6

6.

ИНСТРУМЕНТАЛНА АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА 2

7.

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ

8

6

Изборни предмет 3

8.

СТРУКТУРНА НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА

8

5

9.

ХЕМИЈА РАСТВОРА

8

5

Изборни предмет 4

10.

ФИЛОЗОФИЈА И ИСТОРИЈА ХЕМИЈЕ

 8

11.

НОБЕЛОВЕ НАГРАДЕ У ХЕМИЈИ

 8

4

Студент бира у зимском семестру један предмет из групе Изборни предмет 1

Студент бира у летњем семестру један предмет из групе Изборни предмет 2

Студент бира у летњем семестру један предмет из групе Изборни предмет 3 

Студент бира у летњем семестру један предмет из групе Изборни предмет 4 

АНКЕТА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ НА ЧЕТВРТОЈ ГОДИНИ - ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ