ПРОЈЕКТИ САНУ И УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу.

Пројекат: „In silico дизајн потенцијалних антивирусних пиразолонских агенаса: S и Mpro протеини вируса SARS-CoV-2 као циљне мете“

Пројекат: „Епигенетски потпис COVID-19: Алел-специфична и глобална метилација као детерминанте тежине и исхода болести – EPIGENOVID-19“