БИЛАТЕРАЛНИ ПРОЈЕКТИ

Билатерални пројекти у којима су руководиоци/учесници запослени на Институту за хемију:

Билатерални пројекат Србија – Кина (2021 – 2023)
„Испитивање хемијског везивања у бионеорганским системима применом методе валентне везе“
(Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу и Факултет за хемију и хемијску технологију, Универзитет у Шиамену, Шиамен, Народна република Кина)
руководилац: др Славко Раденковић, ванредни професор
учесници: Марија Антић, истраживач-сарадник; Слађана Ђорђевић, асистент

Билатерални пројекат Србија и Аустрија (2022-2024)
"Plant metabolomics based investigations of herbal medicines for prevention and treatment of endometriosis"
(Институт за информационе технологије Универзитета у Крагујевцу и Универзитет у Грацу)
учесници: др Владимир Михаиловић, доцент; Никола Срећковић, истраживач-сарадник

Билатерални пројекат Србија – Словенија (2020 – 2022)
„Graph theoretical approaches to molecular nanostructures“
(Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу и риродно-математички факултет Универзитета у Марибору)
руководилац: др Славко Раденковић, ванредни професор
учесници: др Борис Фуртула, ванредни професор; Слађана Ђорђевић, асистент

Билатерални пројекат Србија – Словенија (2020 – 2022)
„Дуална кооперативна катализа [3+2] циклоадиција азометин имина“
(Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу и Факултет за хемију и хемијску технологију Универзитета у Љубљани)
руководилац: др Иван Дамљановић, доцент
учесници: др Драгана Стевановић, асистент са докторатом; др Јована Бугариновић, научни сарадник; др Марко Пешић, научни сарадник

Билатерални пројекат Србија – Словенија (2020 – 2022)
„Modern trends in chemical graph theory“
(Математички институт САНУ и Факултет за информационе студије у Новом месту)
учесници: Слађана Ђорђевић, асистент