Др Драгана Стевановић

  Доцент  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-2
Телефон 034 336 223, локal 360
Е-пошта dragana.stevanovic@pmf.kg.ac.rs
Предмети које предаје у текућој школској години
  • Виша органска хемија
  • Индустријска хемија 2
 

Научне области Органска хемија  

  0000-0003-3199-0775

Радна биографија/CV