Филип Сташевић

  Асистент  
 

Институт за хемију

Кабинет А-I-24
Телефон 034 336 223
Е-пошта filip.stasevic@pmf.kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години
  • Методика наставе опште и неоргане хемије - Вежбе
  • Методика наставе органске хемије - Вежбе
  • Школска пракса - Вежбе
 

Научне области Настава хемије  

  0000-0003-4790-6099

Радна биографија/CV