Др Милена Петровић

  Истраживач сарадник  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-4a 
Телефон 034 336 223, локал 359
Е-пошта milena.petrovic@pmf.kg.ac.rs

Научне области Органска хемија   

    0000-0002-3395-1457

Радна биографија/CV