Невена Стевановић

  Истраживач сарадник   
 

Институт за хемију

Кабинет А-I-22 
Телефон 034 336 223, локал 254
Е-пошта nevena.stevanovic@pmf.kg.ac.rs

Научне области Неорганска хемија  

  0000-0003-3261-478X

Радна биографија/CV