Ђорђе Петровић

  Истраживач сарадник  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-0-4a
Телефон 034 336 223, локал 352 
Е-пошта djordje.petrovic@pmf.kg.ac.rs

Научне области Неорганска хемија  

  0000-0001-5219-2591

Радна биографија/CV