Милица Међедовић

  Истраживач сарадник   
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-8
Телефон 034 336 223, локал 365
Е-пошта milica.medjedovic@pmf.kg.ac.rs


Научне области  Неорганска хемија  

   0000-0002-2024-2344

Радна биографија/CV