Никола Срећковић

  Истраживач сарадник   
 

Институт за хемију

Кабинет А-I-19а 
Телефон 034 336 223, локал 255
Е-пошта nikola.sreckovic@pmf.kg.ac.rs

Научне области Биохемија  

   0000-0002-0216-5816

Радна биографија/CV