др Изудин Реџеповић

  Научни сарадник
 

Институт за хемију

Кабинет A-I-24
Е-пошта izudin.redzepovic@pmf.kg.ac.rs

Научне области Физичка хемија  

Радна биографија/CV