Тијана Максимовић

  Истраживач сарадник  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-0-5
Телефон 034 336 223, локал 351
Е-пошта tijana.maksimovic@pmf.kg.ac.rs

Научне области Аналитичка хемија  

    0000-0002-3715-958X Радна биографија/CV