Тина Андрејевић

  Истраживач сарадник  
 

Институт за хемију

Кабинет А-I-22
Телефон 034 336 223, локал 254
Е-пошта tina.andrejevic@pmf.kg.ac.rs

Научне области Неорганска хемија  

    0000-0002-9537-5926

Радна биографија/CV