МАСТЕР СТУДИЈЕ - ХЕМОИНФОРМАТИКА И МОДЕЛИРАЊЕ

МАСТЕР СТУДИЈЕ - ХЕМОИНФОРМАТИКА И МОДЕЛИРАЊЕ

Ред. бр.

Назив предмета

Семестар

ЕСПБ

Изборни предмет 1

1.

МОЛЕКУЛСКО МОДЕЛИРАЊЕ 1

1

5

2.

МАТЕМАТИЧКЕ МЕТОДЕ У ХЕМИЈИ

1

5

3.

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ХЕМИЈСКЕ ТЕОРИЈЕ ГРАФОВА

1

5

4.

ЛИНУКС У ХЕМИЈИ

1

5

Изборни предмет 2

1.

ДИЗАЈН ХЕМИЈСКИХ РЕАКЦИЈА

2

5

2.

СИМУЛАЦИЈЕ КОНФОРМАЦИОНОМ ДИНАМИКОМ

2

5

3.

ФОРТРАН

2

5

4.

ХЕМОМЕТРИЈА

2

5

Студент бира у зимском семестру два предмета из групе Изборни предмет 1
Студент бира у летњем семестру два предмета из групе Изборни предмет 2

АНКЕТА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ НА МАСТЕРУ - ХЕМОИНФОРМАТИКА И МОДЕЛИРАЊЕ