МАСТЕР СТУДИЈЕ - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

МАСТЕР СТУДИЈЕ - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ред. бр.

Назив предмета

Семестар

ЕСПБ

Изборни предмет 1

1.

ОСНОВИ ФОРЕНЗИЧКЕ И ЕКОТОКСИКОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ 

1

5

2.

ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ ЗА
ПРОУЧАВАЊЕ РАВНОТЕЖНИХ РЕАКЦИЈА

1

5

3.

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

1

5

4.

АНАЛИЗА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА

1

5

5.

ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА

1

5

Изборни предмет 2

1.

МОЛЕКУЛСКО МОДЕЛИРАЊЕ 2

2

5

2.

НЕОРГАНСКЕ СИНТЕЗЕ И МЕТОДЕ КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ

2

5

3.

БИОФИЗИЧКИ СИСТЕМИ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

2

5

4.

ХЕМОМЕТРИЈА

2

5

Студент бира у зимском семестру два предмета из групе Изборни предмет 1
Студент бира у летњем семестру два предмета из групе Изборни предмет 2

АНКЕТА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ НА МАСТЕРУ - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ