МАСТЕР СТУДИЈЕ - ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ

МАСТЕР СТУДИЈЕ - ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ

Ред. бр.

Назив предмета

Семестар

ЕСПБ

Изборни предмет 1

1.

ШКОЛСКИ ОГЛЕДИ У НАСТАВИ ХЕМИЈЕ 2

1

5

2.

ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ ЗА
ПРОУЧАВАЊЕ РАВНОТЕЖНИХ РЕАКЦИЈА

1

5

3.

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

1

5

4.

ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА

1

5

Изборни предмет 2

1.

ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА

1

3

2. 

ШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА

1

3

Изборни предмет 3

1.

МУЛТИМЕДИЈА У НАСТАВИ ХЕМИЈЕ

 2

 5

2.

МОЛЕКУЛСКО МОДЕЛИРАЊЕ У НАСТАВИ ХЕМИЈЕ 2

2

5

3.

НЕОРГАНСКЕ СИНТЕЗЕ И МЕТОДЕ КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ

2

5

4.

КОМПЛЕКСИ У МЕДИЦИНИ

2

5

5.

ОРГАНОМЕТАЛНА ХЕМИЈА

2

5

6.

ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ ОПАСНИМ ОТПАДОМ

2

5

Студент бира у зимском семестру један предмет из групе Изборни предмет 1

Студент бира у зимском семестру један предмет из групе Изборни предмет 2

Студент бира у летњем семестру два предмета из групе Изборни предмет 3

АНКЕТА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ НА МАСТЕРУ - ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ