МАСТЕР СТУДИЈЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ

МАСТЕР СТУДИЈЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ

Ред. бр.

Назив предмета

Семестар

ЕСПБ

Изборни предмет 1

1.

ХЕМИЈА АНТИОКСИДАНАТА

1

5

2.

ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ ЗА
ПРОУЧАВАЊЕ РАВНОТЕЖНИХ РЕАКЦИЈА

1

5

3.

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА У МЕДИЦИНИ И ФАРМАЦИЈИ

1

5

4.

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

1

5

5.

АНАЛИЗА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА

1

5

6.

ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА

1

5

Изборни предмет 2

1.

МОЛЕКУЛСКО МОДЕЛИРАЊЕ 2

2

5

2.

НЕОРГАНСКЕ СИНТЕЗЕ И МЕТОДЕ КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ

2

5

3.

КОМПЛЕКСИ У МЕДИЦИНИ

2

5

4.

ОРГАНОМЕТАЛНА ХЕМИЈА

2

5

5.

ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ ОПАСНИМ ОТПАДОМ

2

5

6.

ХЕМОМЕТРИЈА

2

5

Студент бира у зимском семестру два предмета из групе Изборни предмет 1
Студент бира у летњем семестру два предмета из групе Изборни предмет 2

АНКЕТА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ НА МАСТЕРУ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ