ЧЕТВРТА ГОДИНА - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЧЕТВРТА ГОДИНА - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ред. бр.

Назив предмета

Семестар

ЕСПБ

Изборни предмет 1

1.

ДОЗИМЕТРИЈА И ЗАШТИТА ОД ЗРАЧЕЊА

7

6

2.

АНАЛИЗА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

7

6

Изборни предмет 2

3.

ХЕМИЈА ВОДА

8

6

4.

МЕЂУНАРОДНЕ НОРМЕ
СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ И АКРЕДИТАЦИЈЕ
 

8

6

Изборни предмет 3

5.

СИСТЕМ РЕПАРАЦИЈЕ НУСПРОИЗВОДА

8

5

6.

ХЕМИЈА РАСТВОРА

8

5

Изборни предмет 4

7.

ФИЛОЗОФИЈА И ИСТОРИЈА ХЕМИЈЕ

8

4

8.

НОБЕЛОВЕ НАГРАДЕ У ХЕМИЈИ

8

4

Студент бира у зимском семестру један предмет из групе Изборни предмет 1

Студент бира у летњем семестру један предмет из групе Изборни предмет 2

Студент бира у летњем семестру један предмет из групе Изборни предмет 3 

Студент бира у летњем семестру један предмет из групе Изборни предмет 4 

АНКЕТА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ НА ЧЕТВРТОЈ ГОДИНИ - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ