ЧЕТВРТА ГОДИНА - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ

ЧЕТВРТА ГОДИНА - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ

Ред. бр.

Назив предмета

Семестар

ЕСПБ

Изборни предмет 1

1.

ХЕМИЈА АТМОСФЕРЕ

7

6

2.

АНАЛИТИКА ПРИРОДНИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

7

6

3.

ПРИМЕНА ПРИРОДНИХ ПРОИЗВОДА

7

6

Изборни предмет 2

4.

СТРУКТУРНА НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА

8

5

Изборни предмет 3

6.

МЕЂУНАРОДНЕ НОРМЕ
СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ И АКРЕДИТАЦИЈЕ 

8

7.

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА БИОХЕМИЈЕ 

8

8.

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ПРИМЕЊЕНЕ ХЕМИЈЕ

8

Студент бира у зимском семестру један предмет из групе Изборни предмет 1

Студент бира у летњем семестру један предмет из групе Изборни предмет 2

Студент бира у летњем семестру један предмет из групе Изборни предмет 3 

АНКЕТА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ НА ЧЕТВРТОЈ ГОДИНИ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ