ТРЕЋА ГОДИНА - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ТРЕЋА ГОДИНА - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ред. бр.

Назив предмета

Семестар

ЕСПБ

Изборни предмет 1

1.

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА НЕОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ

6

6

2.

ИНСТРУМЕНТАЛНА АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА 2

6

3.

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ

6

Студент бира у летњем семестру један предмет из групе Изборни предмет 1

АНКЕТА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ НА ТРЕЋОЈ ГОДИНИ - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ