ТРЕЋА ГОДИНА - ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ

ТРЕЋА ГОДИНА - ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ

Ред. бр.

Назив предмета

Семестар

ЕСПБ

Изборни предмет 1

1.

ИНДУСТРИЈСКА ХЕМИЈА 1

5

6

2.

НЕОРГАНСКИ ИНДУСТРИЈСКИ ЗАГАЂИВАЧИ

5

6

Изборни предмет 2

3.

ИНДУСТРИЈСКА ХЕМИЈА 2

6

6

4.

ОРГАНСКИ ИНДУСТРИЈСКИ ЗАГАЂИВАЧИ

6

6

Студент бира у зимском семестру један предмет из групе Изборни предмет 1
Студент бира у летњем семестру један предмет из групе Изборни предмет 2

АНКЕТА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ НА ТРЕЋОЈ ГОДИНИ - ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ