ТРЕЋА ГОДИНА - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ

ТРЕЋА ГОДИНА - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ

Ред. бр.

Назив предмета

Семестар

ЕСПБ

Изборни предмет 1

1.

ФИЛОЗОФИЈА И ИСТОРИЈА ХЕМИЈЕ

6

4

2.

НОБЕЛОВЕ НАГРАДЕ У ХЕМИЈИ

6

4

Изборни предмет 2

3.

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА НЕОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ

6

6

4.

ИНСТРУМЕНТАЛНА АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА 2

6

6

5.

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ

6

6

Студент бира у летњем семестру један предмет из групе Изборни предмет 1
Студент бира у летњем семестру један предмет из групе Изборни предмет 2

АНКЕТА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ НА ТРЕЋОЈ ГОДИНИ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ