ДРУГА ГОДИНА

ДРУГА ГОДИНА

Ред. бр.

Назив предмета

Семестар

ЕСПБ

Изборни предмет 1

1.

УВОД У ХЕМОИНФОРМАТИКУ

3

7

Изборни предмет 2

2.

ПРОГРАМИРАЊЕ У ХЕМИЈИ

4

7

3.

МЕТОДЕ ОДВАЈАЊА

4

7

Студент у зимском семестру слуша Увод у хемоинформатику

Студент бира у летњем семестру један предмет из групе Изборни предмет 2

 АНКЕТА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ НА ДРУГОЈ ГОДИНИ