ПРВА ГОДИНА

ПРВА ГОДИНА

Ред. бр.

Назив предмета

Семестар

ЕСПБ

Изборни предмет 1

1.

ОБРАДА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА

1

3

2.

ХЕМИЈСКА ТЕОРИЈА ГРАФОВА

1

3

Изборни предмет 2

3.

МАТЕМАТИКА 2

2

5

4.

ОСНОВИ ЕКОЛОГИЈЕ

2

5

Студент бира у зимском семестру један предмет из групе Изборни предмет 1
Студент бира у летњем семестру један предмет из групе Изборни предмет 2

АНКЕТА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ НА ПРВОЈ ГОДИНИ