Др Милена Вукић

  Научни сарадник  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-0-8
Телефон 034 336 223, локал 357
Е-пошта milena.vukic@pmf.kg.ac.rs

Научне области Биохемија  

  0000-0001-7222-7245

Радна биографија/CV