Милена Вукић

  Истраживач приправник  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-O-8
Телефон 034 336223, лок. 357
Е-пошта milena.vukic@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Основи органске и биохемијске спектроскопије - вежбе  

Научне области Биохемија  

cv