Др Незрина Куртановић

  Истраживач сарадник  
 

Институт за хемију

Кабинет А-I-19
Телефон 034 336 223, локал 255
Е-пошта nezrina.mihovic@pmf.kg.ac.rs

Научне области  Биохемија  

   0000-0002-5389-1607

Радна биографија/CV