Др Снежана Радисављевић

  Научни сарадник  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-8
Телефон 034 336 223, локал 365
Е-пошта snezana.radisavljevic@pmf.kg.ac.rs

Научне области Неорганска хемија  

 

  0000-0003-0894-2118

Радна биографија/CV