Снежана Радисављевић

  Истраживач приправник  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-8
Телефон 034 336223, лок. 365
Е-пошта snezana.radisavljevic@pmf.kg.ac.rs

Научне области Неорганска хемија  

cv