Др Јелена Петронијевић

  Научни сарадник  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-12
Телефон 034 336 223, локал 362
Е-пошта jelena.petronijevic@pmf.kg.ac.rs

Научне области Органска хемија  

  0000-0003-3427-5427

Радна биографија/CV