Јелена Петронијевић

  Истраживач приправник  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-12
Телефон 034 336223, лок. 362
Е-пошта jellenapetronijevic@gmail.com

Предмети које предаје у текућој школској години    

Научне области Органска хемија  

cv