Татјана Бороја

  Истраживач-сарадник  
 

Институт за хемију

Кабинет А-I-19
Телефон 034 336223, лок. 255
Е-пошта

tatjanaboroja@gmail.com 


Предмети које предаје у текућој школској години    

Научне области Биохемија; Хемија природних производа; Фармакогнозија; Физиолошки активна једињења; Оксидативни стрес, Медицинска хемија.  

cv