Наставници и сарадници

Наставник Звање Кабинет Локал E-mail Консултације
ГУТМАН др ИВАН Професор Емеритус А-0-2 243  
БУГАРЧИЋ др ЖИВАДИН Редовни професор А-I-26 252  
БУГАРЧИЋ др ЗОРИЦА Редовни професор А-I-26 252  
ЂУРАН др МИЛОШ Редовни професор А-I-23 253   
МАРКОВИЋ др СВЕТЛАНА Редовни професор Б-I-1 361  
МАТОВИЋ др ЗОРАН Редовни професор Б-0-1 354  
ПЕТРОВИЋ др ЗОРИЦА Редовни професор Б-I-5 235  
ТРИФУНОВИЋ др СРЕЋКО Редовни професор Б-0-4а 352  
ЈОКСОВИЋ др МИЛАН Ванредни професор Б-I-4а 359  
ПЕТРОВИЋ др БИЉАНА Ванредни професор Б-I-11 363  
РАЈКОВИЋ др СНЕЖАНА Ванредни професор А-I-22 254  
СТАНИЋ др ЗОРКА Ванредни професор А-0-25 245  
ФУРТУЛА др БОРИС Ванредни професор А-III-3б 302  
БОГОЈЕСКИ др ЈОВАНА Доцент Б-I-11 363  
ВАСОЈЕВИЋ др МИОРАД Доцент Б-0-11 356  
ВУКОВИЋ др НЕНАД Доцент Б-0-8 357  
ЂУРЂЕВИЋ-НИКОЛИЋ др ЈЕЛЕНА Доцент Б-I-12 362  
ЈЕВТИЋ др ВЕРИЦА Доцент Б-0-4а 352  
ЈОКСОВИЋ др ЉУБИНКА Доцент Б-0-5 351  
МИХАИЛОВИЋ др ВЛАДИМИР Доцент А-I-19a 255  
МЛАДЕНОВИЋ др МИЛАН Доцент А-I-19 255  
РАДЕНКОВИЋ др СЛАВКО Доцент AAC  236  
РАТКОВИЋ др ЗОРАН Доцент Б-0-7 350   
ПЕТРОВИЋ др ВЛАДИМИР Асистент Б-I-5 358  
СТЕВАНОВИЋ др ДРАГАНА Асистент Б-I-2 360  
СТЕПАНОВИЋ ЈЕЛЕНА Асистент А-0-24 245  
ТОШОВИЋ ЈЕЛЕНА Асистент Б-I-1 361  
ЋИРИЋ др АНДРИЈА Асистент Б-0-5 351  
ГЛИШИЋ др БИЉАНА Научни сарадник А-I-22 254  
АШАНИН др ДАРКО Научни сарадник Б-0-10 330  
ДАМЉАНОВИЋ др ИВАН Научни сарадник Б-I-2 360  
ДИВАЦ др ВЕРА Научни сарадник Б-I-7 366  
ЈОВАНОВИЋ-СТЕВИЋ др СНЕЖАНА Научни сарадник Б-I-8 365  
КОСТИЋ др МАРИНА Научни сарадник Б-I-7 366  
МАРКОВИЋ др ВИОЛЕТА Научни сарадник Б-I-4а 359  
РИЛАК-СИМОВИЋ др АНА Научни сарадник Б-I-8 365  
СИМИЈОНОВИЋ др ДУШИЦА Научни сарадник Б-I-5 358  
СИМИЋ др ЗОРАН Научни сарадник ААC 236  
ШМИТ др БИЉАНА Научни сарадник Б-0-10 330  
АНТИЋ МАРИЈА Истраживач сарадник AAC 236  
БОРОЈА ТАТЈАНА Истраживач сарадник А-I-19 255  
ЂУКИЋ МАЈА Истраживач сарадник Б-0-2 353  
ЂУРОВИЋ др МИРЈАНА Истраживач сарадник Б-I-8 365  
ЈАКОВЉЕВИЋ ИВАН Истраживач сарадник Б-0-11 356  
ЈАНКОВИЋ др НЕНАД Научни сарадник Б-I-12 362  
ЈЕРЕМИЋ МАРИЈА Истраживач сарадник Б-0-2 353  
КАТАНИЋ ЈЕЛЕНА Истраживач сарадник А-I-20 256  
МИХАИЛОВИЋ НЕВЕНА Истраживач сарадник Б-0-11 356  
МРКАЛИЋ др ЕМИНА Истраживач сарадник Б-0-2 353  
МУШКИЊА др ЈОВАНА Истраживач сарадник Б-0-7 350   
ПЕЈОВИЋ др АНКА Научни сарадник Б-I-2 360  
СТАНКОВИЋ НЕВЕНА Истраживач сарадник А-I-20 256  
ЋЕНДИЋ МАРИНА Истраживач сарадник Б-0-1 354  
ВУКИЋ МИЛЕНА Истраживач приправник Б-0-8 357  
ЈАКОВЉЕВИЋ КАТАРИНА Истраживач приправник Б-I-4a 359  
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА Истраживач приправник Б-I-2 360  
ЈОКСИМОВИЋ НЕНАД Истраживач приправник Б-I-12 362  
МИЛОВАНОВИЋ ВЕСНА Истраживач приправник Б-I-5 358  
МИЛУТИНОВИЋ МИЛАН Истраживач приправник Б-I-8 365  
МИНИЋ АЛЕКСАНДРА Истраживач приправник Б-I-2 360  
МИХОВИЋ НЕЗРИНА Истраживач приправник А-I-19 255  
ПЕТРОНИЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА Истраживач приправник Б-I-12 362   
РАДИСАВЉЕВИЋ СНЕЖАНА Истраживач приправник Б-I-8 365  
САВИЋ НАДА Истраживач приправник А-I-22 254  
СТАНОЈЛОВИЋ ВЕСНА Истраживач приправник Б-I-12 362    
ЋОЋИЋ ДУШАН Истраживач приправник Б-I-8 365