Наставници и сарадници

Наставник Звање Кабинет Локал E-mail Консултације
ГУТМАН др ИВАН Професор Емеритус А-0-2 243  
МАРКОВИЋ др СВЕТЛАНА Редовни професор A-I-27 361  
МАТОВИЋ др ЗОРАН Редовни професор  Б-0-1  354  
ПЕТРОВИЋ др ЗОРИЦА Редовни професор  Б-I-5  235  
ЈОКСОВИЋ др МИЛАН Редовни професор Б-I-4а 359  
ПЕТРОВИЋ др БИЉАНА Ванредни професор Б-I-11 363  
РАЈКОВИЋ др СНЕЖАНА Ванредни професор А-I-22 254  
СТАНИЋ др ЗОРКА Ванредни професор  А-0-25  245  
ЈОКСОВИЋ др ЉУБИНКА Ванредни професор Б-0-5 351  
ЈЕВТИЋ др ВЕРИЦА Ванредни професор Б-0-4а 352  
ФУРТУЛА др БОРИС Ванредни професор А-III-3б 302  
ВУКОВИЋ др НЕНАД Ванредни професор Б-0-8 357  
РАДЕНКОВИЋ др СЛАВКО Ванредни професор A-I-24 236  
РАТКОВИЋ др ЗОРАН Ванредни професор Б-0-7 350  
МЛАДЕНОВИЋ др МИЛАН Ванредни професор  А-I-19  255  
БОГОЈЕСКИ др ЈОВАНА Доцент Б-I-11 363  
ЂУРЂЕВИЋ-НИКОЛИЋ др ЈЕЛЕНА Доцент A-I-24 362  
МИХАИЛОВИЋ др ВЛАДИМИР Доцент А-I-19a 255  
ПЕТРОВИЋ др ВЛАДИМИР Доцент Б-I-5 358  
ЋИРИЋ др АНДРИЈА Доцент Б-0-5 351  
ГЛИШИЋ др БИЉАНА Доцент А-I-22 254  
ДАМЉАНОВИЋ др ИВАН Доцент  Б-I-2 360  
МАРКОВИЋ др ВИОЛЕТА Доцент Б-I-4а  359  
ДИВАЦ др ВЕРА Доцент Б-I-7 366  
ЋЕНДИЋ МАРИНА Доцент Б-0-1 354  
СТЕПАНОВИЋ ЈЕЛЕНА Асистент А-0-24 245  
ТОМАШЕВИЋ др НЕВЕНА Асистент A-I-19 255  
ТОШОВИЋ др ЈЕЛЕНА Асистент A-I-24 361  
ЈАКОВЉЕВИЋ ИВАН Асистент Б-0-11 356  
СТЕВАНОВИЋ др ДРАГАНА Асистент Б-I-2  360  
АНЂЕЛА ФРАНИЦХ  Асистент  А-I-22  254  
СИМИЋ др ЗОРАН Научни сарадник ААC 236  
МИХАИЛОВИЋ др НЕВЕНА Научни сарадник Б-0-11 356  
ЈЕРЕМИЋ др МАРИЈА Научни сарадник  Б-0-2  353  
ВУКИЋ др МИЛЕНА Истраживач сарадник  Б-0-8  357  
ПЕТРОНИЈЕВИЋ др ЈЕЛЕНА Истраживач сарадник  Б-I-12 362  
ЈОКСИМОВИЋ др НЕНАД Истраживач сарадник   Б-I-12  362  
САВИЋ др НАДА Научни сарадник  А-I-22  254  
ЂУКИЋ МАЈА Истраживач сарадник Б-0-2 353  
БУГАРИНОВИЋ ЈОВАНА  Истраживач сарадник  Б-I-2  360  
АНТИЋ МАРИЈА Истраживач сарадник A-I-24 236  
МАРКО ПЕШИЋ   Истраживач сарадник  Б-I-2  360  
РАДИСАВЉЕВИЋ СНЕЖАНА Истраживач сарадник Б-I-8 365  
ЋОЋИЋ ДУШАН Истраживач сарадник  Б-I-8  365  
МИХОВИЋ НЕЗРИНА Истраживач сарадник  А-I-19  255  
МИЛОВАНОВИЋ ВЕСНА  Истраживач сарадник  Б-I-5  358