НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ ИНСТИТУТА ЗА ХЕМИЈУ

ГУТМАН др ИВАН Професор Емеритус А-0-2 243 gutman@kg.ac.rs
ЈОКСОВИЋ др МИЛАН Редовни професор Б-I-4а 359  mjoksovic@kg.ac.rs
МАРКОВИЋ др СВЕТЛАНА Редовни професор A-I-27 361 mark@kg.ac.rs
МАТОВИЋ др ЗОРАН
Редовни професор Б-0-1 354  zmatovic@kg.ac.rs
ПЕТРОВИЋ др ЗОРИЦА
Редовни професор Б-I-5 235  zorica@kg.ac.rs
ПЕТРОВИЋ др БИЉАНА Редовни професор Б-I-11 363 biljanap@kg.ac.rs
РАЈКОВИЋ др СНЕЖАНА Редовни професор А-I-22  254  snezana@kg.ac.rs 
СТАНИЋ др ЗОРКА Редовни професор А-0-25 245  zorkas@kg.ac.rs
ВУКОВИЋ др НЕНАД Ванредни професор Б-0-8 357 nvukovic@kg.ac.rs
ЈЕВТИЋ др ВЕРИЦА Ванредни професор Б-0-4а 352  glodjovicv@yahoo.com
ЈОКСОВИЋ др ЉУБИНКА Ванредни професор Б-0-5 351  ljubinka@kg.ac.rs
МЛАДЕНОВИЋ др МИЛАН Ванредни професор А-I-19 255  mmladenovic@kg.ac.rs
РАТКОВИЋ др ЗОРАН Ванредни професор Б-0-7 350  wor@kg.ac.rs
РАДЕНКОВИЋ др СЛАВКО Ванредни професор A-I-24 236  slavkoradenkovic@kg.ac.rs
ФУРТУЛА др БОРИС Ванредни професор А-III-3б 302 furtula@kg.ac.rs
БОГОЈЕСКИ др ЈОВАНА Доцент Б-I-11 363 jrosic@kg.ac.rs
ГЛИШИЋ др БИЉАНА Доцент А-I-22 254 bglisic@kg.ac.rs
ДАМЉАНОВИЋ др ИВАН Доцент Б-I-2 360  idamljanovic@kg.ac.rs
ДИВАЦ др ВЕРА Доцент Б-I-7 366  veradivac@kg.ac.rs
ЂУРЂЕВИЋ НИКОЛИЋ др ЈЕЛЕНА Доцент A-I-24 362 jdjurdjevic@kg.ac.rs
МАРКОВИЋ др ВИОЛЕТА Доцент Б-I-4а 359 markovicvioleta@kg.ac.rs
МИХАИЛОВИЋ др ВЛАДИМИР Доцент А-I-19a 255 vladimir.mihailovic@pmf.kg.ac.rs
ПЕТРОВИЋ др ВЛАДИМИР Доцент Б-I-5 358 vladachem@kg.ac.rs
ЋЕНДИЋ-СЕРАФИМОВИЋ др МАРИНА Доцент Б-0-1 354 marina.cendic@kg.ac.rs
ЋИРИЋ др АНДРИЈА Доцент Б-0-5 351 andrija@kg.ac.rs
ЈАКОВЉЕВИЋ др ИВАН Асистент Б-0-11 356 ivan_jakovljevic@kg.ac.rs
СИМИЋ др ЗОРАН Асистент ААC 236 zsimic@kg.ac.rs
СТЕВАНОВИЋ др ДРАГАНА Асистент Б-I-2 360 dstevanovic@kg.ac.rs
СТЕПАНОВИЋ др ЈЕЛЕНА Асистент А-0-24 245 jstepanovic@kg.ac.rs
ТОМАШЕВИЋ др НЕВЕНА Асистент A-I-19 255 nevena.stankovic@pmf.kg.ac.rs
ТОШОВИЋ др ЈЕЛЕНА Асистент A-I-24 361 jelena.tosovic@kg.ac.rs
ФРАНИЦХ АНЂЕЛА  Асистент А-I-22 254  
БУГАРИНОВИЋ др ЈОВАНА Научни сарадник Б-I-2 360 jovanaj@kg.ac.rs
ВУКИЋ др МИЛЕНА Научни сарадник Б-0-8 357 milena.vukic@kg.ac.rs
ЂУКИЋ др МАЈА Научни сарадник Б-0-2 353 maja.djukic@kg.ac.rs
ЈОКСИМОВИЋ др НЕНАД Научни сарадник Б-I-12 362 nenadjoksimovic@outlook.com
МИХАИЛОВИЋ др НЕВЕНА Научни сарадник Б-0-11 356 nevena.mihailovic@pmf.kg.ac.rs
ПЕТРОНИЈЕВИЋ др ЈЕЛЕНА Научни сарадник Б-I-12 362  jellenapetronijevic@gmail.com
ПЕШИЋ др МАРКО
Научни сарадник Б-I-2 360 marko.pesic@pmf.kg.ac.rs
РИСТИЋ др МАРИЈА Научни сарадник Б-0-2 353 mjeremic@kg.ac.rs
АНТИЋ МАРИЈА Истраживач сарадник A-I-24 236 marijamarkovic771@gmail.com
АНДРЕЈЕВИЋ ТИНА Истраживач сарадник А-I-22 254  
БРАНКОВИЋ ЈОВИЦА Истраживач сарадник Б-I-5 358  
ЂОРЂЕВИЋ СЛАЂАНА Истраживач сарадник A-I-24   sladjana.djordjevic@pmf.kg.ac.rs
ЋОЋИЋ ДУШАН Истраживач сарадник Б-I-8 365 dusancocic@pmf.kg.ac.rs
ЈОВИЧИЋ МИЛИЋ САНДРА Истраживач сарадник Б-0-4а 352  
КУРТАНОВИЋ НЕЗРИНА Истраживач сарадник А-I-19 255 nezrinam@hotmail.com 
МАКСИМОВИЋ ТИЈАНА Истраживач сарадник Б-0-5 351  
МЕЂЕДОВИЋ МИЛИЦА
Истраживач сарадник Б-I-8 365  
ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ Истраживач сарадник Б-0-4а 352   
РАДИСАВЉЕВИЋ СНЕЖАНА Истраживач сарадник Б-I-8 365 snezana.radisavljevic@pmf.kg.ac.rs
РАДОВАНОВИЋ МАРКО Истраживач сарадник Б-0-2 353  
СРЕЋКОВИЋ НИКОЛА Истраживач сарадник А-I-19 255   
СТЕВАНОВИЋ НЕВЕНА Истраживач сарадник А-I-22 254  
ФИЛИПОВИЋ ИГЊАТ
Истраживач сарадник Б-0-2 353  
МАРЈАНОВИЋ ЈОВАНА
Истраживач приправник Б-I-7 366   
ПЕТРОВИЋ МИЛЕНА
Истраживач приправник Б-I-4а 359   
СТАШЕВИЋ ФИЛИП
Истраживач приправник A-I-24     
ЦАКОВИЋ АНГЕЛИНА Истраживач приправник Б-I-8  365