др Костић Марина

  Научни сарадник
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-7
Телефон 034 336359
Е-пошта mrvovic@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Методика наставе хемије у раду са даровитим ученицима, Реакциони механизми у органској хемији

 


Научне области Органска хемија, Синтеза хетероцикличних једињења, Органоселенска хемија, Кинетика и механизам органоселенских реакција.

 


cv