др Јовановић-Стевић Снежана

  Научни сарадник
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-8
Телефон 034 300365
Е-пошта snezanaj@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години  

 


Научне области Виша неорганска хемија, Неорганска хемија, Индустријска хемија, Механизми неорганских реакција. Синтеза и карактеризација комплекса Pt(II) и Pd(II) и испитивање њихових интеракција са биолошким молекулима.

 


CV