Др Вера Дивац

  Доцент
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-7
Телефон 034 336 223, локал 366
Е-пошта vera.divac@pmf.kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години
  • Органска хемија 1
  • Механизми органских реакција
  • Методика наставе хемије у раду са даровитим ученицима

 


Научне области Органска хемија

 


 0000-0001-8762-9386

Радна биографија/CV