др Вера Дивац

  Научни сарадник
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-7
Телефон 034 336366
Е-пошта veradivac@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Органска хемија 1., Механизми органских реакција, Одабрана поглавља органске хемије, Методика наставе хемије у раду са даровитим ученицима

 


Научне области Органска хемија, Синтеза хетероцикличних једињења, Органоселенска хемија, Кинетика и механизам органоселенских реакција.

 


cv