Др Иван Дамљановић

  Доцент  
 

Институт за хемију

Кабинет А-0-17
Телефон 034 336 223, локал 251
Е-пошта ivan.damljanovic@pmf.kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години
  • Органска хемија 3
  • Савремене методе наставе хемије

 


Научне области Органска хемија и настава хемије

 


  0000-0001-5687-2885

Радна биографија/CV