др Иван Дамљановић

  Научни сарадник  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-2
Телефон 034 336 223, локал 360
Е-пошта idamljanovic@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Органске синтезе 1. (Вежбе), Органска хемија 3. (Вежбе), Хемија животне средине (Вежбе), Органски индустријски загађивачи (Вежбе), Синтетичка електроорганска хемија.

 


Научне области Органска хемија: Синтеза, катализа, проучавање механизама класичних органских и нових органских реакција примењених на деривате фероцена који имају потенцијалну биомедицинску примену, електрохемијска синтеза, електрохемијска карактеризација органских једињења, електрохемијско генерисање реагенаса, катализатора и медијатора који се користе у органској хемији.

 


CV