др Андрија Ћирић

  Асистент  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-O-5
Телефон 034 336223, лок. 351
Е-пошта andrija@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Инструментална аналитичка хемија 1., Инструментална аналитичка хемија 2., Равнотеже у аналитичкој хемији

 


Научне области Течна хроматографија. Развој и оптимизација аналитичких метода за сепарацију и квантификацију флавоноида и њима сродних једињења. Анализа реалних узорака хране и фармацеутских формулација

 


cv