др Јелена Тошовић

  Асистент  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-1
Телефон 034 336223, локал 361
Е-пошта jelena.tosovic@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Физичка хемија 1., Физичка хемија 2., Молекулско моделирање 1., Молекулско моделирање 2.

 


Научне области Физичка органска хемија, Теоријска хемија

 


cv