др Стевановић Драгана

  Асистент  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-2
Телефон 034 336302
Е-пошта dstevanovic@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Органске синтезе 1., Органске синтезе 2., Органска хемија 2., Органска хемија 3., Индустријска хемија 2.

 


Научне области Органска хемија: Синтеза, катализа, проучавање механизама класичних органских и нових органских реакција примењених на деривате фероцена који имају потенцијалну биомедицинску примену, електрохемијска синтеза, електрохемијска карактеризација органских једињења, електрохемијско генерисање реагенаса, катализатора и медијатора који се користе у органској хемији.

 


cv