Др Владимир Петровић

  Ванредни професор
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-5
Телефон 034 336 223, локал 358
Е-пошта vladimir.petrovic@pmf.kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години
  • Органска хемија 2
  • Биоорганска хемија
  • Хемија антиоксиданата

 


Научне области Органска хемија

 


  0000-0002-1904-368X

Радна биографија/CV