др Владимир Петровић

  Асистент
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-5
Телефон 034 300358
Е-пошта vladachem@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Органска хемија 2., Органски индустријски загађивачи, Биоорганска хемија, Одабрана поглавља биоорганске хемије

 


Научне области Механизми органксих реакција, Синтетичка органска хемија, Биоорганска хемија, Органометална хемија, Теоријска органска хемија, Масена спектрометрија.

 


cv