Др Зорица Петровић

 

  Редовни професор

 

Институт за хемију

Кабинет А-1-27
Телефон 034 336 223 локал 235
Е-пошта zorica@kg.ac.rs
Интернет  

Предмети које предаје у текућој школској години Органска хемија II, Биоорганска хемија, Хемија животне средине, Органски индустријски загађивачи

 


Научне области Органска хемија

 


CV