др Милан Младеновић

  Доцент  
 

Институт за хемију

Кабинет А-I-19
Телефон 034 336223, лок. 255
Е-пошта mmladenovic@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Хемија природних производа, Биохемија, Биохемија физиолошки активних једињења, Примењена биохемија микроорганизама, Биохемија 2 са ензимологијом, Виши курс биохемије, Биохемија физиолошки активних једињења

 


Научне области Хемија природних производа, Биохемија, Медицинска хемија

 


 0000-0002-6556-8778 Радна биографија/CV