Др Зоран Матовић

 

  Редовни професор

 

Институт за хемију

Кабинет А-I-27
Телефон 034 336 223, локал 235
Е-пошта zoran.matovic@pmf.kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години
  • Општа хемија
  • Систем квалитета
  • Методе санације хемијских акцидената
  • Опасне материје и управљање опасним отпадом 

 


Научне области Неорганска хемија 

 


 0000-0002-5937-4424