Др Зоран Матовић

 

  Редовни професор

 

Институт за хемију

Кабинет Б-0-1
Телефон 034 336 223, локал 354
Е-пошта zmatovic@kg.ac.rs 

Предмети које предаје у текућој школској години Систем квалитета и контрола квалитета, Норме у заштити животне средине, Опасне материје и управљање опасним отпадом 

 


Научне области Неорганска хемија 

 


 0000-0002-5937-4424