Др Светлана Марковић

 

  Редовни професор

slikasvetlanamarkovic

 

Институт за хемију

Кабинет A-I-27
Телефон 034 336 223, локал 361
Е-пошта mark@kg.ac.rs 
Интернет  

Предмети које предаје у текућој школској години

Рачунари у хемији 1, Рачунари у хемији 2, Програмирање у хемији, Молекулско моделирање 1, Молекулско моделирање 2, Методологија научно-истраживачког рада у хемији, Молекулско моделирање у органској хемији

 


Научне области Физичка хемија

 


  0000-0003-3483-3599 Радна биографија/CV