др Јелена Ђурђевић Николић

  Доцент

 

Институт за хемију

Кабинет А-1-26
Телефон 034 336223, локал 362
Е-пошта jdjurdjevic@kg.ac.rs
Интернет  

Предмети које предаје у текућој школској години Методика наставе хемије 1, Школска пракса, Рачунари у хемији 1 (вежбе), Савремени облици наставе хемије (вежбе)

 


Научне области Настава хемије

 


CV